fysikklab

Velkommen til fysikklab!

Dette er nettsiden for laboratorieundervisningen i grunnleggende fysikk. Nå i vår gjelder dette for emnene TFY4104, TFY4109 og TFY4115. Det er vårt mål at all viktig informasjon om laboratoriet skal være tilgjengelig på disse sidene. Send en e-post til labkoordinator David Kleiven om du savner noe.

Oppmelding

Dere skal selv velge gruppe og labtidspunkt.
Oppmeldingen skjer via Øvingssystemet.
Laboppmeldingen åpner torsdag 22. aug kl. 10:00

Husk å velge gruppe før mandag 02. september!

Gruppestatistikk

Under finner dere en oversikt over hvilke grupper som er ledige. Søylene angir hvor mange grupper som er meldt opp, her er det typisk allokert et antall grupper som er delelig på 4. Dvs. dersom gruppetallet ikke er delelig på 4, så er det gode muligheter for at det er ledige grupper på dette tidspunktet (det er noen få unntak). Tallet ved siden av hver søyle angir hvor mange studenter som har meldt seg opp på dette tidspunktet. Dersom studenttallet er lavere enn 4*(antall grupper), så er det ledige plasser på dette tidspunktet.
 1. Introduksjon

  Kort om formatet på laboratoriekurset, informasjonsforelesninger, de ansvarlige for opplegget og labassistentene.

 2. Oppgave

  Beskrivelse oppgaven, et program for labøktene og informasjon om innleveringer, numerikk og usikkerhetsanalyse.

 3. Plan

  Beskrivelse av planen som skal skrives for hovedoppgaven.

 4. Journal

  Råd og veiledning til journalskriving. Det er avgjørende med en god journal for å lykkes med hovedoppgaven.

 5. Rapport

  Retningslinjer for rapporten fra hovedoppgaven.

 6. Programvare

  Informasjon om programvaren dere trenger: Tracker, LaTeX, Matlab, Python.

 7. Utstyr

  Beskrivelse av utstyret som er tilgjengelig på labrommene.