picture can't load

Emneutvikler

Vil du bidra til å utvikle læringsressurser for kommende studentkull? Ønsker du å få mer kunnskap om god pedagogisk praksis og å videreutvikle undervisningen av fysikk? I Students as Partners (SaP) prosjektet er vi interesserte i å komme i kontakt med studenter som kan tenke seg å bidra til å utvikle morgendagens emner og undervisningen av disse. Du vil samarbeide med faglærere og ressurspersoner innen SaP-prosjektet, som alle jobber mot det samme målet: god undervisning.

Aktive utlysninger

Her publiseres nye prosjekter fortløpende.

Pågående prosjekter

Ingjald Øverbøs tillegg, regneøvinger og løsningsforslag i emnet TFY4215 Innføring i kvantefysikk representerer uvurderlige læringsressurser for studentene... Les mer

Våren 2020 starter ett nytt emne opp ved Institutt for fysikk: TFY4163 Bølgefysikk og fluidmekanikk. Innen bølgefysikk er det mange spennende fysiske fenomener... Les mer

Tidligere utlysninger

Her kan du lese om tidligere utlysninger. Disse er ikke lenger mulige å søke på, men gir deg en pekepinn på hva som kan utlyses og hvordan utlysningene ser ut.

Mer informasjon