NTNU 
Fysikk 
Ett nivå opp
Meldinger
Pensumliste
Øvinger
Formelark
Lab
Forelesningsplan
Eksamensopg
Simuleringer
 
 
Arkiv
 
 

INSTITUTT FOR FYSIKK 2017
TFY4115 Fysikk
Faglærere:
Prof. Arne Mikkelsen  (forelesninger)
Førsteam. Jon Andreas Støvneng  (eksamen)
Prof. Randi Holmestad  (laboratorium)

 

Høst 2017   


For studenter ved studieprogram MTELSYS, 2. årskurs; MTTK, 2. årskurs og MTNANO, 1. årskurs.

Forelesningsplan, øvinger, pensum osv. finner du i menyen over. Les spesielt meldinger.   Sett gjerne link(bokmerke) til meldingssida istedenfor denne index.html-sida.
Full emnebeskrivelse med læringsmål mm:   TFY4115   Herunder finner du egen fane for timeplan og for eksamensinfo.
Timeplan for hvert studieprogram:
MTNANO   MTELSYS   MTTK

OBS: Laboratorium.
Laboratoriekurset er en del av TFY4115 og dette må være godkjent for å gå opp til eksamen. Se nettsidene for laboratoriet
Høsten 2010 og tidligere var det ikke laboratoriekurs i TFY4115. Eventuelle studenter med øvingsgodkjenning fra 2010 eller før og som skal ta opp eksamen i TFY4115, vil ikke bli bli pålagt å gjennomføre lab.

Evaluering:
Rapport i laboratoriekurset teller 10 %, skriftlig avsluttende eksamen teller 90 %. (For studenter med godkjent øvingsopplegg fra 2016 og tidligere var ikke laboratoriekurset tellende slik at for disse studentene vil avsluttende eksamen telle 100 %.)

For full informasjon om alle NTNUs emner se:
NTNUs Studiehåndbok for sivilingeniørstudiet
Emnebeskrivelser for alle NTNUs emner

Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no