. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
71562   Faseoverganger og kritiske fenomener.
. .
Ordinær eksamen, 19. mai 1978
Oppgave, side:  1  [ 2]  
Løsningsforslag, side:  [ 1]   [ 2]   [ 3]   [ 4]   [ 5]  


Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert: 06.09.2015