. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
SIF4014   Bølgefysikk (Fysikk 3)
. .
Ordinær eksamen, 02. des 1998
Oppgave, side:  1  [ 2]   [ 3]   [ 4]   [ 5]   [ 6]   [ 7]  
Løsningsforslag, side:  [ 1]   [ 2]   [ 3]   [ 4]   [ 5]   [ 6]   [ 7]   [ 8]  


Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert: 06.09.2015