. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
SIF4020   Fysikk og geofysikk
. .
Ordinær eksamen, 02. mai 2000
Oppgave, side:  [ 1]  
Løsningsforslag, side:  1  [ 2]  


Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert: 06.09.2015