. .
 
Inst. for fysikk
 
Ett nivå opp
   
 
INSTITUTT FOR FYSIKK
Personale
 
Grandum, Oddbjørn
Overing.

 
Kontor: D3-187
Telefon: 735 91994
Postadr.: NTNU, Institutt for fysikk,
7491 Trondheim
E-postadr.: oddbjorn.grandum(a)ntnu·no
 


 

  
 

  
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert: 24.04.2013