. .
 
Inst. for fysikk
 
Ett nivå opp
   
 
INSTITUTT FOR FYSIKK
Personale
 
Borg, Anne
Professor

 
Kontor:  
Telefon:  
Postadr.: NTNU, Institutt for fysikk,
7491 Trondheim
E-postadr.: anne.borg(a)ntnu·no
 


  Anne Borg er dekan ved NT-fakultetet, NTNU

  
 

  
RedaktÝr: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert: 24.04.2013