. .
 
Inst. for fysikk
 
Ett nivå opp
 

Egen hjemmeside
 
 

   
 
INSTITUTT FOR FYSIKK
Personale
 
Valberg, Arne
Professor emeritus

 
Kontor: E4-111
Telefon: 735 98373,
mobiltlf. 735 91829
Postadr.: NTNU, Institutt for fysikk,
7491 Trondheim
E-postadr.: arne.valberg(a)ntnu·no
 


 

  
 

  
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert: 26.04.2013