. .
 
Fysikk
 
Ett nivå opp
   
 
INSTITUTT FOR FYSIKK
Personale
 
Kjeldstad, Berit
Professor

 
Kontor:  
Telefon: 735 98011
Postadr.: NTNU, Institutt for fysikk,
7491 Trondheim
E-postadr.: berit.kjeldstad(a)ntnu·no
 


  Berit Kjeldstad er prorektor for utdanning
og læringskvalitet ved NTNU

  
 

  
RedaktÝr: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert: 24.04.2013