. .
NTNU
Fysikk
 
Ett nivå opp
 

Egen hjemmeside
 
 

   
 
INSTITUTT FOR FYSIKK
Personale
 
Hemmer, Per Christian
Professor emeritus

 
Besøksadresse:    
Telefon: 992 77 026 (mobil)
Postadr.: NTNU, Institutt for fysikk,
7491 Trondheim
E-postadr.: chr-hem@online.no
 


 

  
 

  
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert: 24.04.2013