. .
NTNU
Fysikk
 
Ett nivå opp
 

 
 

   
 
INSTITUTT FOR FYSIKK
Personale
 
Skjønsfjell, Eirik Torbjørn Bakken
Stipendiat

 
Besøksadresse:   Rom D4 - 133, Realfagbygget,
Høgskoleringen 5
Telefon: 735 93438
Postadr.: NTNU, Institutt for fysikk,
7491 Trondheim
E-postadr.: eirik.skjonsfjell(a)ntnu·no
 


 

  
 

  
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert: 11.10.2013