. .
 
Fysikk
 
Ett nivå opp
 

Irene Aspli
 
   
 
INSTITUTT FOR FYSIKK
Personale
 
Aspli, Irene
Avdelingsingeniør

 
Besøksadresse Realfagbygget, rom D3-189
Høgskoleringen 5
Telefon 735 93424
Postadresse NTNU, Institutt for fysikk, 7491 Trondheim
E-post irene.aspli@ntnu.no
 


 

  
 

  
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert: 24.04.2013