. .
 
Inst. for fysikk
 
Ett nivå opp
   
 
INSTITUTT FOR FYSIKK
Personale
 
Myrheim, Jan
Professor

 
Kontor: E5-102
Telefon: 735 93653
Postadr.: NTNU, Institutt for fysikk,
7491 Trondheim
E-postadr.: jan.myrheim(a)ntnu·no
 


 

  
 

  
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert: 24.04.2013