. .
 
Inst. for fysikk
 
Ett nivå opp
 

Egen hjemmeside
 
   
 
INSTITUTT FOR FYSIKK
Personale
 
Fossum, Jon Otto
Professor

 
Kontor:  
Telefon: 735 93482
Postadr.: NTNU, Institutt for fysikk,
7491 Trondheim
E-postadr.: jon.fossum(a)ntnu·no
 


 

  
 

  
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert: 24.04.2013