. .
 
Inst. for fysikk
 
Ett nivå opp
   
 
INSTITUTT FOR FYSIKK
Personale
 
Knudsen, Kenneth
Professor II

 
Kontor: E3-141
Telefon:
Postadr.: NTNU, Institutt for fysikk,
7491 Trondheim
E-postadr.: kenneth.knudsen(a)ntnu·no
 


 

  
 

  
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert: 24.04.2013