. .
 
Inst. for fysikk
 
Ett nivå opp
   
 
INSTITUTT FOR FYSIKK
Personale
 
Sollie, Roger
Professor II

 
Kontor:  
Telefon:  
Postadr.: NTNU, Institutt for fysikk,
7491 Trondheim
E-postadr.: roger.sollie(a)ntnu·no
 


 

  
 

  
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert: 26.04.2013