Høgtemperatur superleiar: Ein fysikars draum er blitt ein realitet

Fra Fysikkens Verden nr. 49, 1987

Artikkelen er skanna inn.

Første del av teksten (0,1 MB):

Andre del av teksten (0,1 MB):

   
 

 

 

Artikkelforfattar: Professor Kristian Fossheim, NTNU