. .
Ett nivå opp
   
. .
 

Til toppKoble til nettverksstasjoner - Windows XP
   
1. Logg på med lokal bruker og tilhørende passord

2. Høyreklikk Start (i nedre venstre hjørne på skjermen) - klikk Explore

3. Klikk Tools > Map Network Drive

 
 
4. Velg en ledig stasjonsbokstav (Drive) og område (Folder) som skal kobles til.

5. Kryss av Reconnect at logon hvis tilkoblingen skal være varig. (Hvis mange bruker maskinen kan denne med fordel utelates.)

   
 
Vanlig brukte områder for Inst. for fysikk er (brukernavn er det samme som på epost/intranett):
 
P: \\webedit.ntnu.no\[brukernavn]
  personlig katalog på sentral NTNU-server. I denne kan det legges personlige websider - de som har adresse http://folk.ntnu.no/[brukernavn]
 
Q: \\progdist.ntnu.no\progdist
  (programvare som NTNU har lisenser for)
 
U: \\smb.nt.ntnu.no\[brukernavn]
  personlig katalog på fakultetsserver
 
V: \\smb.nt.ntnu.no\kb
  fellesområde på fakultetsserver
 
W: \\webedit.ntnu.no\www
  web-område for fysikk
 
     
  6. Klikk "Connect using a different user name". Dette er for å påtvinge spørsmål om brukernavn og passord. Ellers er det ikke sikkert at de riktige lese- og skriverettigheter blir tildelt.
 
  7. For User name, skriv inn win-ntnu-no\[brukernavn].
Brukernavn og passord er også her det samme som på epost/intranett.
Trykk OK
Trykk Finish
 
  8. Gjenta fra punkt 3 for de ønskede tilkoblingene.
 
 
 
Installere nettverksskriver
   
Se beskrivelse hos NT-fakultetets ED-tjeneste: (http://ed.nt.ntnu.no/doku.php/printing. )
 

Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert: 07.08.2007