. .
 
Ett nivå opp
 

Til topp


Til topp


Til topp

   

INSTITUTT FOR FYSIKK
 
Laboratorietelefoner

 
 
     
Laboratorium: Rom: Telefon:
 
Prøveprepareringslab for TEM
(Walmsley)
B4-106 735 51117
 
Laboratorium for konfokal laser-skanning-mikroskopi
(Davies)
B4-138 735 51365
 
Forskningslab (B4-128) og Cellelab (B4-142), analog telefon
(Davies)
B4-128
B4-142
735 51381
 
Forrom til møterom og kjemilab biofysikk
(Melø)
D4-189 735 91776
 
Forskningslaboratorium, komplekse materialer
(Fossum)
E3-123 735 91848
 
Optiske materialer I
(Gibson)
AU2-102 735 91857
 
Mikroskoprom, biofysikk
(Stokke)
B4-148 735 91859
 
Optiske materialer II
(Gibson)
AU2-108 735 91865
 
Målerom på tak
(Espy)
E6-100 735 91894
 
Laboratorium for konfokal laser-skanning-mikroskopi
(Davies)
B4-132 735 93126
 
Forskningslaboratorium, punktkontakt-spektroskopi
(Wahlstrøm)
BU2-115 735 93158
 
Tunnelingmikrskopi (STM)
i Kjemiblokk 5
(Borg)
  735 93163
 
Tunnelingmikroskopi (STM)
i Realfagbygget
(Borg)
BU2-101 735 93164
 
Forskningslab optikk
(Lindgren)
D5-108 735 93191
 
Forskningslab laser
(Sorokina)
B4-114 735 93303
 
Elektronmikroskopi, analog telefon, 3 apparater
(Walmsley)
BU2-105
BU2-110
BU2-111
735 93454
 
Optikklaboratorium
(Kildemo)
D4-112 735 93456
 
Forskningslab komplekse materialer - optikk
(Fossum)
E3-117 735 93460
 
Forskningslaboratorium fotoemisjon
(Raaen)
C3-121 735 93476
 
Tynnfilmdeponering
(Reenaas)
D4-150 735 93687
 
Røntgenlaboratorium, roterende anode
(Breiby)
C3-110 735 93758
 
Datamaskiner og skrivere for TEM-gruppa (Helvoort) B4-119 735 94863
 
AFM-laboratorium
(Stokke)
B4-169 735 94891
 
Preparerings-laboratorium
(Stokke)
B4-173 735 94893
  
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert: 02.10.2012