. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
74055   Fysikk og energi
. .
     
  Se også emne  FY2201  Energi- og miljøfysikk og  MNFFY221  Energi- og miljøfysikk  
 
1999
  Ordinær eksamen, 29. mai 1999
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:    
 
2000
  Ordinær eksamen, 02. mai 2000
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [htm]  [pdf]   
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert:  06.09.2015