. .
NTNU
Fysikk
 
Ett nivå opp
   

INSTITUTT FOR FYSIKK
 
Eksamensoppgaver

 
 
        
  61105   Mekanikk for fakultet 7

  Se også emne  66032  Mekanikk.  

  66032   Mekanikk

  Se også emne  61105  Mekanikk for fakultet 7.  

  70515   Fysikk for avd. III (Bygg, 2. årskurs)

  Se også emne  74140  Fysikk for avd, III.  

  70525   Fysikk

  Avd IV (Elektro/Data)  

  70540   Fysikk for avd. III (Bygg)

  Se også emne  74140  Fysikk for avd, III.  

  71515   Statistisk mekanikk

  Se også emne  74315  Statistisk mekanikk, og  71561  Statistisk fysikk.    

  71516   Teoretisk fysikk 1C

  Teoretisk fysikk 1C (Elektromagnetisk teori)  

  71517   Teoretisk fysikk 1D

  Teoretisk fysikk 1D (Termodynamikk)  

  71527   Relativistisk kvantemekanikk

   

  71545   Teoretisk fysikk 3A

   

  71550   Klassisk feltteori

  Se også emne  74350  Klassisk feltteori  

  71560   Teoretisk fysikk IIIB

   

  71561   Statistisk fysikk

   

  71562   Faseoverganger og kritiske fenomener.

   

  71564   Renormaliserings- teori i statistisk fysikk.

   

  71565   Innføring i kvantemekanikken.

   

  71567   Ikke-regulære approksimasjons- teknikker i fysikken.

   

  72030   Faste stoffers fysikk 1

  Se også emne  72031  , og  SIF4052  Faste stoffers fysikk 1.    

  72031   Faste stoffers fysikk 1

  Se også emne  72030  , og  SIF4052  Faste stoffers fysikk 1.    

  72551   Strukturfysikk

   

  74055   Fysikk og energi

  Se også emne  FY2201  Energi- og miljøfysikk og  MNFFY221  Energi- og miljøfysikk  

  74125   Fysikk

  Fakultet 4 og 9, Elektro og Datateknikk Økonomi og Arbeidsvitenskap.  

  74135   Fysikk for Maskin, Marin

   

  74136   Fysikk for Marin

   

  74140   Fysikk for avd. III (Bygg)

  Se også emne  70540  Fysikk for avd, III.  

  74142   Fysikk 2

  For fakultet for Bygg- og miljøteknikk  

  74181   Optikk

  Se også emne  SIF4040  Optikk  

  74222   Bølgefysikk

  Se også emne  SIF4014  Bølgefysikk  

  74226   Atom- og kjernefysikk

   

  74233   Elektrisitet og magnetisme 1

   

  74305   Termisk fysikk

  Se også emne  74306  Termisk fysikk.  

  74306   Termisk fysikk

  Se også emne  74305  Termisk fysikk.  

  74310   Kvantemekanikk 1

   

  74315   Statistisk mekanikk

   

  74316   Elektromagnetisk teori

  Se også emne  71516  Elektromagnetisk teori  

  74326   Kvantemekanikk 2

   

  74327   Relativistisk kvantemekanikk

  Se også emne  71527  Relativistisk kvantemekanikk  

  74336   Klassisk transportteori

   

  74350   Klassisk feltteori

  Se også emne  71550  Klassisk feltteori  

  74355   Kjernefysikk

   

  74431   Faste stoffers fysikk 1

  Se også emne  72030  Faste stoffers fysikk 1  

  74435   Faste stoffers fysikk 2

  Se også emne  SIF4062  Faststoff-fysikk VK  

  74436   Kvanteteorien for faste stoffer

   

  74440   Ladete partiklers fysikk

   

  74530   Struktur og egenskaper for krystaller

   

  74551   Struktur og diffraksjon

   

  74614   Fysiologi I

   

  74615   Fysiologi med patologi

   

  74616   Fysiologi med patologi

   

  74618   Cellebiologi

   

  74635   Molekylær biofysikk

  Se også emne  SIF4090  Molekylær biofysikk  

  74640   Strålingsbiofysikk

  Se også emne  SIF4092  Strålingsbiofysikk  

  74670   Biomedisinsk teknikk

   

  74941   Faseoverganger og kritiske fenomener

  Se også emne  71562  Faseoverganger og kritiske fenomener  

  74942   Renormaliserings- teori i statistisk fysikk

  Se også emne  71564  Renormaliseringsteori i statistisk fysikk  

  74943   Matematiske approksimasjons- metoder i fysikken

   

  74944   Transport i nanostrukturer

   

  74984   Anvendelse av symmetrigrupper

   

  74993   Ikkelineær dynamikk

  Se også emne  SIF4088  Ikke-lineær dynamikk  

  76530   Mekanikk for avd. VII.

   

  76532   Mekanikk

   

  92760   Statistisk fysikk

  Se også emne  71515  Statistisk mekanikk og  MNFFY104  Kvantefysikk og statistisk fysikk  

  DIF4941   Kritiske fenomener

   

  DIF4943   Matematiske approksimasjons- metoder i fysikken

   

  DIF4984   Symmetri i fysikken

   

  DIF4990   Ikke-ioniserende stråling og dens biologiske effekter

  EEU-kurs  

  DIF4993   Ikkelineær dynamikk

  Se også emne  SIF4088  Ikkelineær dynamikk  

  DIF4995   Ioniserende strålings vekselvirkning med materie.

   

  DIF4997   Polymerfysikk

   

  FY0001   Brukerkurs i fysikk

   

  FY1001   Mekanisk fysikk

  Se også emne  TFY4145  Mekanisk fysikk.  

  FY1002   Generell fysikk II

  Se også emne  TFY4160  Bølgefysikk  

  FY1003   Elektrisitet og magnetisme

  Se også emne  TFY4155  Elektromagnetisme  

  FY1004   Innføring i kvantemekanikk

   

  FY1005   Termisk fysikk

  Se også emne  TFY4165  Termisk fysikk  

  FY1006   Innføring i kvantefysikk

  Se også emne  TFY4215   Kjemisk fysikk og Kvantemekanikk.  

  FY1013   Elektrisitet og magnetisme II

   

  FY1303   Elektrisitet og magnetisme

  Se også emne  TFY4150  Elektrisitet og magnetisme  

  FY2045   Atom- og molekylfysikk

  Se også emne  TFY4250  Atom- og molekylfysikk  

  FY2201   Energi- og miljøfysikk

  Se også emne  TFY4300  Energi- og miljøfysikk  

  FY2290   Energiressurser

   

  FY2450   Astrofysikk

  Se også emne  TFY4325  Astrofysikk  

  FY3006   Målesensorer/transdusere

  Se også emne  FY8901  Målesensorer/transducere  

  FY3020   Romteknologi I

   

  FY3105    

     

  FY3114    

     

  FY3201   Atmosfærefysikk og klimaendringer

  Se også emne  FY8902  Atmosfærefysikk og klimaendringer  

  FY3403   Partikkelfysikk

  Se også emne  TFY4290  Partikkelfysikk  

  FY3404   Relativistisk kvantemekanikk

  Se også emne  74327  Relativistisk kvantemekanikk, og  TFY18  Relativistisk kvantemekanikk  

  FY3452   Gravitasjon og kosmologi

   

  FY3462    

     

  FY3464   Kvantefeltteori I

   

  FY3466   Kvantefeltteori II

   

  FY4303   Partikkelfysikk

   

  FY8104   Symmetri i fysikken

   

  FY8304   Mathematical Approximation Methods in Physics

   

  FY8306   Kvantefeltteori

   

  FY8307   Relativistisk kvantemekanikk

  Se også emne  MNFFY364  og   FY3404   Relativistisk kvantemekanikk  

  FY8401    

     

  FY8410   Ioniserende strålings vekselvirkning med materie

   

  FY8901   Målesensorer og transducere

   

  FY8902   Atmosfærefysikk og klimaendringer

  Se også emne  FY3201  Atmosfærefysikk og klimaendringer  

  FY8904   Computational Physics

  Se også emne  TFY4235  Computational Physics  

  FY8907   Classical transport theory

  Se også emne  TFY4275  Classical transport theory  

  MNFFY001   Brukerkurs i fysikk

   

  MNFFY101   Generell fysikk II

  Se også emne  SIF4014  Bølgefysikk  

  MNFFY103   Elektrisitet og magnetisme

   

  MNFFY104   Kvantefysikk og statistisk fysikk

   

  MNFFY202   Systemdynamikk

   

  MNFFY221   Energi- og miljøfysikk

  Se også emne  74055  Fysikk og energi og  FY2201  Energi- og miljøfysikk  

  MNFFY232   Biofysikk 1

   

  MNFFY245   Kvantemekanikk I

   

  MNFFY250   Astrofysikk

  Også eksamen i MNFFY251 og SIF4030  Astrofysikk  

  MNFFY350   Astrofysikk 2

  Stjernefysikk  

  MNFFY351   Kosmologi og exobiologi

   

  MNFFY364   Relativistisk kvantemekanikk

  Se også emne  74327  Relativistisk kvantemekanikk  

  MNFFY450   Kompakte stjerner

  Hvite dverger, nøytronstjerner, svarte hull  

  SIF4001   Fysikk kompletteringskurs

   

  SIF4002   Fysikk

  For Bygg- og miljøteknikk  

  SIF4003   Fysikk

  For Geofag og Petroleumsteknologi Se også emne  TFY4110  Fysikk  

  SIF4004   Fysikk

  For Elektroteknikk og Telekommunikasjon  

  SIF4005   Fysikk

  For Kjemi og Materialteknologi Se også emne  TFY4120  Fysikk  

  SIF4006   Fysikk 1

  For Datateknikk og Kommunikasjonsteknologi (også SIF4009)  

  SIF4007   Fysikk

  For Maskinteknikk, Teknisk design, Industriell økonomi og teknologiledelse  

  SIF4008   Fysikk

  For Marin teknikk  

  SIF4010   Mekanisk fysikk

  Tidligere Fysikk 1  

  SIF4012   Elektromagnetisme

  Tidligere Fysikk 2  

  SIF4014   Bølgefysikk (Fysikk 3)

  Se også emne  MNFFY101  Generell fysikk II  

  SIF4016   Termisk fysikk

  Tidligere fysikk 4  

  SIF4018   Matematisk fysikk

   

  SIF4020   Fysikk og geofysikk

   

  SIF4022   Fysikk 2

  For Elektronikk og teleteknikk, Teknisk kybernetikk  

  SIF4026   Materialfysikk og karakterisering

  Se også emne  TFY4175  Materialfysikk og karakterisering  

  SIF4028   Fysikk med elektromagnetisme

   

  SIF4029   Fysikk

   

  SIF4030   Astrofysikk

   

  SIF4035   Måleteknikk 1

   

  SIF4040   Optikk

  Se også emne  74181  Optikk   og  TFY4195  Optikk.  

  SIF4042   Optikk VK

   

  SIF4045   Kvantemekanikk

   

  SIF4047   Anvendt kvantemekanikk

   

  SIF4048   Kjemisk fysikk og kvantemekanikk

   

  SIF4052   Faste stoffers fysikk 1

  Se også emne  72030  , og  72031  Faste stoffers fysikk 1.    

  SIF4054   Kjerne og strålingsfysikk

   

  SIF4058   Numerisk fysikk

   

  SIF4060   Elektromagnetisk teori

  Se også emne  71516  , og  74316  Elektromagnetisk teori  

  SIF4062   Faststoffysikk VK

  Se også emne  74435  Faste stoffers fysikk 2  

  SIF4065   Atom- og molekylfysikk

  Se også emne  TFY4250  Atom- og molekylfysikk  

  SIF4070   Cellebiologi

   

  SIF4071   Biofysiske mikroteknikker

   

  SIF4072   Klassisk feltteori

  Se også emne  71550  Klassisk feltteori  

  SIF4076   Signalanalyse

   

  SIF4082   Energy- and Environmental Physics

  Se også emne  FY2201  Energi- og miljøfysikk  

  SIF4088   Ikkelineær dynamikk

  Se også emne  TFY4305  Ikke-lineær dynamikk  

  SIF4090   Molekylær biofysikk

  Se også emne  74635  Molekylær biofysikk  

  SIF4092   Strålingsbiofysikk

  Se også emne  74640  Strålingsbiofysikk  

  SIF40AE   Fordypningsemne Fysiologi

   

  SIF40AH   Polymerfysikk

   

  SIF40AQ   Relativistisk kvantemekanikk

   

  SIG4002   Fysikk og geofysikk

  Se også emne  SIF4020  Fysikk og geofysikk  

  T4155    

     

  TFY18   Relativistisk kvantemekanikk

  Se også emne  FY3404  Relativistisk kvantemekanikk  

  TFY4100   Fysikk

  For Produktutvikling og produksjon, Industriell økonomi og teknologiledelse  

  TFY4101    

     

  TFY4102   Fysikk

  For program Geofag og petroleumsteknologi, MTGEOP.  

  TFY4104   Fysikk

   

  TFY4105   Fysikk

  For Linje for Bygg- og miljøteknikk  

  TFY4106   Fysikk

  For MTING, MTPROD og MTIØT  

  TFY4108    

     

  TFY4110   Fysikk

  For Geofag og petroleumsteknologi.Se også emne  SIF4003  Fysikk  

  TFY4115   Fysikk

  For Elektronikk og Teknisk kybernetikk  

  TFY4120   Fysikk

  For for MTKJ, MTMT Se også emne  SIF4005  Fysikk  

  TFY4125   Fysikk

   

  TFY4130   Fysikk

   

  TFY4135   Fysikk

   

  TFY4145   Mekanisk fysikk (FY1001, MNFFY102)

  Se også emne  FY1001  Mekanisk fysikk  

  TFY4150   Elektromagnetisme (FY1303, MNFFY103)

  Se også emne  TFY4155  Elektromagnetisme  

  TFY4155   Elektromagnetisme (FY1303)

  Se også emne  FY1003  Elektrisitet og magnetisme og  TFY4150  Elektromagnetisme  

  TFY4160   Bølgefysikk

  Se også emne  SIF4014  Bølgefysikk og  FY1002  Generell fysikk II  

  TFY4165   Termisk fysikk (FY1005)

  Se også emne  SIF4016  Termisk fysikk og  FY1005  Termisk fysikk  

  TFY4170   Fysikk 2

  For MTKJ. Se også emne  SIF4022  Fysikk 2  

  TFY4175   Materialfysikk og karakterisering

  Se også emne  SIF4026  Materialfysikk og karakterisering  

  TFY4180   Fysikk

  For program Energi og miljø, MTENERG. Se også emne  SIF4029  Fysikk  

  TFY4185   Måleteknikk

  Se også emne  SIF4035  Måleteknikk 1  

  TFY4195   Optikk

  Se også emne  SIF4040  Optikk  

  TFY4200   Optikk VK

  Se også emne  SIF4042  Optikk VK  

  TFY4205   Kvantemekanikk

   

  TFY4210   Anvendt kvantemekanikk

   

  TFY4215   Kjemisk fysikk og kvantemekanikk

  Se også emne  SIF4048    

  TFY4220   Solid state physics

   

  TFY4225   Kjerne- og strålingsfysikk

   

  TFY4230   Statistisk fysikk

  Se også emne  92760  , og  71515    

  TFY4235   Computational Physics

  Se også emne  FY8904  , Computational Physics  

  TFY4240   Elektromagnetisk teori

  Se også emne  SIF4060  Elektromagnetisk teori  

  TFY4245   Faststoffysikk VK

   

  TFY4250   Atom- og molekylfysikk/Kvantemekanikk I

  Se også emne  SIF4065  Atom- og molekylfysikk og  FY2045  Kvantefysikk  

  TFY4260   Cellebiologi og cellulær biofysikk

   

  TFY4265   Biofysiske mikroteknikker

  Se også emne  SIF4071  Biofysiske mikroteknikker  

  TFY4270   Klassisk feltteori

  Se også emne  SIF4072  Klassisk feltteori  

  TFY4275   Classical transport theory

  Se også emne  74336  Klassisk transportteori  

  TFY4280   Signalanalyse

   

  TFY4290   Partikkelfysikk

  Se også emne  FY4303  Partikkelfysikk  

  TFY4300   Energi- og miljøfysikk

  Se også emne  FY2201  Energi- og miljøfysikk og  MNFFY221  Energi- og miljøfysikk  

  TFY4305   Ikkelineær dynamikk

  Se også emne  74993  Ikke-lineær dynamikk  

  TFY4310   Molekylær biofysikk

   

  TFY4315   Strålingsbiofysikk

  Se også emne  74640  Strålingsbiofysikk og  SIF4092  Strålingsbiofysikk  

  TFY4320   Medical physics

   

  TFY4325   Astrofysikk

  Se også emne  FY2450  Astrofysikk  

  TFY4330   Nanoverktøy

   

  TFY4335   Bionanotecnology

   

  TFY4340   Mesoskopisk fysikk

   

  TFY4345   Klassisk mekanikk

   

  TPG4100   Fysikkdel av TPG4100 Fysikk og geofysikk

   

Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert:  06.09.2015