. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
FY1004   Innføring i kvantemekanikk
. .
     
   
 
2007
  Ordinær eksamen, 22. mai 2007
 
 
  oppgave:   [pdf] 
løsningsforslag:   [pdf]   
 
2008
  Ordinær eksamen, 30. mai 2008
 
 
  oppgave:   [pdf] 
løsningsforslag:   [pdf]   
  Ordinær eksamen, 06. des 2008
 
 
  oppgave:   [pdf] 
løsningsforslag:   [pdf]   
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert:  06.09.2015