. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
SIF4045   Kvantemekanikk
. .
     
   
 
2000
  Ordinær eksamen, 23. mai 2000
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [htm]  [pdf]  [ps]   
  Kont. eksamen, 01. aug 2000
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [htm]  [pdf]  [ps]   
 
2001
  Ordinær eksamen, 29. mai 2001
 
 
  oppgave:   [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [pdf]  [ps]   
  Kont. eksamen, 11. aug 2001
 
 
  oppgave:   [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [pdf]  [ps]   
 
2002
  Ordinær eksamen, 10. mai 2002
 
 
  oppgave:   [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [pdf]  [ps]   
  Kont. eksamen, 29. jul 2002
 
 
  oppgave:   [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [pdf]  [ps]   
 
2003
  Ordinær eksamen, 19. mai 2003
 
 
  oppgave:   [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:    
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert:  06.09.2015