. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
SIF4072   Klassisk feltteori
. .
     
  Se også emne  71550  Klassisk feltteori  
 
2001
  Ordinær eksamen, 26. mai 2001
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [htm]  [pdf]  [ps]   
 
2002
  Ordinær eksamen, 30. mai 2002
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [htm]  [pdf]  [ps]   
  Kont. eksamen, 08. aug 2002
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [htm]  [pdf]  [ps]   
 
2003
  Ordinær eksamen, 28. mai 2003
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [htm]  [pdf]  [ps]   
  Kont. eksamen, 06. aug 2003
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [htm]  [pdf]  [ps]   
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert:  06.09.2015