. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
SIF40AQ   Relativistisk kvantemekanikk
. .
     
   
 
2001
  Ordinær eksamen, 11. des 2001
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:    
 
2002
  Ordinær eksamen, 25. jan 2002
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:    
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert:  06.09.2015