. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
74310   Kvantemekanikk 1
. .
     
   
 
1999
  Ordinær eksamen, 01. jun 1999
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [htm]  [pdf]  [ps]   
 
2000
  Ordinær eksamen, 23. mai 2000
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf] 
løsningsforslag:   [htm]  [pdf]   
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert:  06.09.2015