. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
MNFFY103   Elektrisitet og magnetisme
. .
     
   
 
2003
  Ordinær eksamen, 21. mai 2003
 
 
  oppgave:   [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [pdf]  [ps]   
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert:  06.09.2015