. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
74943   Matematiske approksimasjons- metoder i fysikken
. .
     
   
 
1990
  Ordinær eksamen, 13. des 1990
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [htm]  [pdf]  [ps]   
 
1992
  Ordinær eksamen, 19. des 1992
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [htm]  [pdf]  [ps]   
 
1994
  Ordinær eksamen, 16. des 1994
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [htm]  [pdf]  [ps]   
 
1996
  Ordinær eksamen, 20. des 1996
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [htm]  [pdf]  [ps]   
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert:  06.09.2015