. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
DIF4993   Ikkelineær dynamikk
. .
     
  Se også emne  SIF4088  Ikkelineær dynamikk  
 
2000
  Ordinær eksamen, 10. mai 2000
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [htm]  [pdf]  [ps]   
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert:  06.09.2015