. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
SIF4088   Ikkelineær dynamikk
. .
     
  Se også emne  TFY4305  Ikke-lineær dynamikk  
 
2000
  Ordinær eksamen, 29. nov 2000
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [htm]  [pdf]  [ps]   
 
2001
  Ordinær eksamen, 10. des 2001
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [htm]  [pdf]  [ps]   
 
2002
  Kont. eksamen, 31. jul 2002
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [htm]  [pdf]  [ps]   
  Ordinær eksamen, 18. des 2002
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [htm]  [pdf]  [ps]   
 
2003
  Kont. eksamen, 01. aug 2003
 
 
  oppgave:   [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [pdf]  [ps]   
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert:  06.09.2015