. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
SIF4047   Anvendt kvantemekanikk
. .
     
   
 
2001
  Ordinær eksamen, 12. mai 2001
 
 
  oppgave:   [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [pdf]  [ps]   
 
2002
  Ordinær eksamen, 08. mai 2002
 
 
  oppgave:   [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [pdf]  [ps]   
 
2003
  Ordinær eksamen, 13. mai 2003
 
 
  oppgave:   [pdf] 
løsningsforslag:   [pdf]   
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert:  06.09.2015