. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
TFY4330   Nanoverkt°y
. .
     
   
 
2009
  Ordinær eksamen, 28. mai 2009
 
 
  oppgave:   [pdf] 
løsningsforslag:   [pdf]   
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert:  06.09.2015