. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
MNFFY101   Generell fysikk II
. .
     
  Se også emne  SIF4014  Bølgefysikk  
 
2002
  Ordinær eksamen, 06. des 2002
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf] 
løsningsforslag:   [htm]  [pdf]   
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert:  06.09.2015