. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
DIF4943   Matematiske approksimasjons- metoder i fysikken
. .
     
   
 
1998
  Ordinær eksamen, 12. jan 1998
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [htm]  [pdf]  [ps]   
 
2000
  Ordinær eksamen, 11. des 2000
 
 
  oppgave:   [pdf] 
løsningsforslag:   [pdf]   
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert:  06.09.2015