. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
SIF4062   Faststoffysikk VK
. .
     
  Se også emne  74435  Faste stoffers fysikk 2  
 
2001
  Ordinær eksamen, 08. mai 2001
 
 
  oppgave:   [pdf] 
løsningsforslag:    
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert:  06.09.2015