. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
SIF4082   Energy- and Environmental Physics
. .
     
  Se også emne  FY2201  Energi- og miljøfysikk  
 
2001
  Ordinær eksamen, 03. des 2001
 
 
  oppgave:   [pdf] 
løsningsforslag:   [pdf]   
 
2002
  Ordinær eksamen, 06. des 2002
 
 
  oppgave:   [pdf] 
løsningsforslag:   [pdf]   
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert:  06.09.2015