. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
TFY4105   Fysikk
. .
     
  For Linje for Bygg- og miljøteknikk  
 
2004
  Ordinær eksamen, 13. mai 2004
 
 
  oppgave:   [pdf] 
løsningsforslag:   [pdf]   
 
2005
  Ordinær eksamen, 31. mai 2005
 
 
  oppgave:   [pdf] 
løsningsforslag:   [pdf]   
  Kont. eksamen, 20. aug 2005
 
 
  oppgave:   [pdf] 
løsningsforslag:   [pdf]   
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert:  06.09.2015