. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
TFY4130   Fysikk
. .
     
   
 
2004
  Ordinær eksamen, 13. mai 2004
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [htm]  [pdf]  [ps]   
  Kont. eksamen, 07. aug 2004
 
 
  oppgave:   [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [pdf]  [ps]   
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert:  06.09.2015