. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
TFY18   Relativistisk kvantemekanikk
. .
     
  Se også emne  FY3404  Relativistisk kvantemekanikk  
 
2004
  Ordinær eksamen, 14. okt 2004
 
 
  oppgave:   [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:   [pdf]  [ps]   
 
2007
  Ordinær eksamen, 08. jan 2007
 
 
  oppgave:   [pdf]  [ps] 
løsningsforslag:    
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert:  06.09.2015