. .
Ett nivå opp
INSTITUTT FOR FYSIKK  
Eksamensoppgaver
SIF40AH   Polymerfysikk
. .
     
   
 
2002
  Ordinær eksamen, 12. des 2002
 
 
  oppgave:   [htm]  [pdf] 
løsningsforslag:    
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert:  06.09.2015