. .
NTNU
Fysikk
 
Ett nivå opp

Til topp

   
 
INSTITUTT FOR FYSIKK
Eksternt vitenskapelig personale

 

navn, seksjon, telefonnr:
Altoe, Mario
Komplekse materialer
73591858
Ballone, Pietro
Anvendt fysikk
Dommersnes, Paul Gunnar
Komplekse materialer
Fæmundshytten, Leik
Anvendt fysikk
73593431
Grassi, Giovanni
Komplekse materialer
73591858
Haakestad, Magnus Willum
Anvendt fysikk
93224496
Knudsen, Kenneth
Komplekse materialer
92898875
Liu, Po-Liang
Anvendt fysikk
73593639
Mihara, Mami
Kondenserte mediers fysikk
73593438
Sinha, Santanu
Anvendt fysikk
73591861
Skjetne, Bjørn
Anvendt fysikk
Sollie, Roger
Teoretisk fysikk
Vullum, Per Erik
Kondenserte mediers fysikk
93016522
  
Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no
Sist oppdatert: 29.10.2014