Om prosjektet "Formidling av superleiing"

Finansiering

Prosjektet er finansiert i to etappar. I 1998 bevilga NTNU sitt formidlingsutval prosjektstøtte med NOK 50.000,-.
I 2000 bevilga Læringssenteret (tidligare Nasjonalt Læremiddelsenter) prosjektstøtte med NOK 200.000,-.

   
 

 

 

Produsert av: Simplicatus AS