Emneutvikler

Vil du bidra til å utvikle læringsressurser for kommende studentkull? Ønsker du å få mer kunnskap om god pedagogisk praksis og å videreutvikle undervisningen av fysikk? I Prosjekt Schrödinger (PS) er vi interesserte i å komme i kontakt med studenter som kan tenke seg å bidra til å utvikle morgendagens emner og undervisningen av disse. Du vil samarbeide med faglærere og ressurspersoner, som alle jobber mot det samme målet: god undervisning.

Aktive utlysninger:

 

 

Back To Top