NTNU 
Fysikk 
Ett nivå opp
Meldinger
Pensumliste
Øvinger
Formelark
Lab
Forelesningsplan
Eksamensopg
Simuleringer
 
 
Arkiv
 

Til topp

 

INSTITUTT FOR FYSIKK 2017
FY1003 Elektrisitet og magnetisme
Faglærere:
Prof. Arne Mikkelsen (forelesninger)
Jonas Frafjord (laboratorium)

TIDLIGERE EKSAMENSOPPGAVER  
 
Sensuren til eksamen mai 2017: Karakter   Skore i % og karakter.

Emne

Faglærer

Semester

Oppg

Løs.forslag

FY1003

A. Mikkelsen

vår 2017

  [pdf] 

  [pdf]

TFY4155/FY1003

A. Mikkelsen

vår 2016

  [pdf] 

  [pdf]

TFY4155/FY1003

A. Mikkelsen

vår 2015

  [pdf] 

  [pdf]

TFY4155/FY1003

A. Mikkelsen

vår 2014

  [pdf] 

  [pdf]

TFY4155/FY1003

A. Mikkelsen

vår 2013

  [pdf] 

  [pdf]

TFY4155/FY1003

A. Mikkelsen

vår 2012

  [pdf] 

  [pdf]

TFY4155/FY1003

A. Mikkelsen

vår 2011

  [pdf] 

  [pdf] 

TFY4155/FY1003

A. Mikkelsen
Eksamen: Støvneng

vår 2010

  [pdf] 

  [pdf] 

TFY4155/FY1003

J.A. Støvneng

vår 2009

  [pdf] 

  [pdf] 

TFY4155/FY1003

J.A. Støvneng

vår 2008

  [pdf] 

  [pdf] 

TFY4155/FY1003

J.A. Støvneng

vår 2007

  [pdf] 

  [pdf] 

Kont.eksamener legges vanligvis ikke ut på nett.

TFY4155/FY1003 og forløpere: Eksamensoppgaver 1997-2009

TFY4155/FY1003 og forløpere: Midtsemestersprøver 2003-2009 (flervalgsoppgaver)

Elektromagnetiske bølger var pensum først fra 2015. Dersom du vil ha flere eksamensoppgaver innen dette, kan du se her: TFY4160 Bølgefysikk men det er veldig få oppgaver som er relevante for FY1003. (Noen: 2003-opg2; 2005-opg2; des2007-opg6; 2011-opg3.)

Sugen på flere eksamensoppgaver? Se https://www.ntnu.no/fysikk/eksamen
Direkte lenker til ulike eksamner i gamle emner som gjelder Elektrisitet og magnetisme (instituttets gamle arkiv):
FY1003 2005-2013  
TFY4155 2004-2013  
TFY4150 2003-2004  
FY1303 2003+2004  
74233 1996-1999  
MNFFY103 2003  
SIF4012 1997-2003  

Det er faglærer som utarbeider eksamensoppgaver, og hver lærer har sin stil. Ta dette ad notam når tidligere eksamensoppgaver regnes. Pensum har også forandret seg fra emne til emne og delvis fra år til år. Merk at alle eksamner t.o.m. 2003 har tidsramme 5 eller 6 timer, mens fra 2004 redusert til 4 timer. Arbeidsmengden blir justert deretter.

Til eksamen 2017 vil 50 % bestå av flervalgsspørsmål (22-24 spørsmål).

Eksamen teller 90 % på endelig karakter, laboratorierapport 10 %. For studenter med laboratorium godkjent 2012 og før teller eksamen 100 %, for studenter godkjent lab fra 2013 og etter teller laboratorierapporten fra den gangen 10 %.

Eksamenshjelpemidler 2017:
* K. Rottmann: Matematisk formelsamling (eller tilsvarende tysk utgave).
* C.Angell og B.E.Lian: Fysiske størrelser og enheter. Univ.forlaget.
* Typegodkjent enkel kalkulator, med tomt minne, i henhold til liste utarbeidet av NTNU.
* I tillegg vil eksamenssettet inkludere et formelark likt det publisert og brukt gjennom senesteret.

Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no