picture can't load

Emneutvikler

Vil du bidra til å utvikle læringsressurser for kommende studentkull? Ønsker du å få mer kunnskap om god pedagogisk praksis og å videreutvikle undervisningen av fysikk? I Prosjekt Schrödinger (PS) er vi interesserte i å komme i kontakt med studenter som kan tenke seg å bidra til å utvikle morgendagens emner og undervisningen av disse. Du vil samarbeide med faglærere og ressurspersoner, som alle jobber mot det samme målet: god undervisning.

Aktive utlysninger

Her publiseres nye prosjekter fortløpende.

Pågående prosjekter

Utvikling av nettside til fysikk/kjemi-lab

Lage enkel webside for laben, slik at all informasjon kan samles her.

Improving course content in Classical Mechanics

Help in improving the course content of TFY4345 (exercises, computational project, supplemental material)

Oppdatering av kompendium i FY2450 - Astrofysikk

Kvalitetssikring av skriving av kompendium. Studenten tegner figurer som illustrasjoner til teksten og lager oppgaver med løsningsforslag til hvert kapittel.

Tidligere utlysninger

Her kan du lese om tidligere utlysninger. Disse er ikke lenger mulige å søke på, men gir deg en pekepinn på hva som kan utlyses og hvordan utlysningene ser ut.

Demonstrasjoner i TFY4163

Student: Michael Robert Kelly

Veileder: Magnus Lilledahl

Se prosjektbeskrivelse.

Se prosjektrapport.

Oversetting og oppdatering av hefte

Student: Tora Dahl

Veileder: Rolf Jonas Persson

Se prosjektbeskrivelse.

Se prosjektrapport.

Øvingsopplegg i kvantemekanikk

Student: Herman Sletmoen

Veileder: Jon Andreas Støvneng

Se prosjektbeskrivelse.

Se prosjektrapport.

Sommerjobb IFY 2019

Student: Solfrid Johansen og Rasmus André Tranås

Veileder: Magnus Lilledahl og Jaakko Akola

Se prosjektbeskrivelse.

Se numeriske øvinger i Mekanisk fysikk, Bølgefysikk og fluidmekanikk samt Elektrisitet og magnetisme.

Mer informasjon