Picture can't load

Forskningsprosjekter

Hvis du ønsker å prøve deg som forsker er dette perfekt for deg! Du får muligheten til å arbeide med vitenskapelig ansatte sine prosjekter på egenhånd. Prosjektene varierer mye, fra numerisk analyse til å reprodusere eksperimentelle forsøk. Dette er en ypperlig måte å bruke og videreutvikle kunnskapen du lærer i emnene på instituttet. Det er også en super forberedelse til prosjekt- og masteroppgave.

Aktive utlysninger

Her publiseres nye prosjekter fortløpende.

Pågående prosjekter

Utlysning SFF QuSpin

Hvordan ivaretas kvinneandelen i fysikkutdannelser? Det kan virke som at det er et stort frafall kvinner innenfor høyere nivå på fysikk, spesielt innenfor teoretisk fysikk. Prosjektet omhandler kartlegging av dette.

Enzyme conjugation for enhanced adsorption

Biocatalysis has emerged as an important technology in green and sustainable synthesis of pharmaceuticals, vitamins, flavor and fragrances. In this project wet lab techniques are used to modify an enzyme and characterize the product in terms of structure and activity.

Tidligere prosjekter

Her kan du lese om tidligere forskningsprosjekter.

Electron propagation

Student: Jacob Benestad

Supervisor: Michael Kachelriess

See project description.

See project report.

Mer informasjon