NTNU 
Fysikk 
Ett nivå opp
Meldinger
Pensumliste
Øvinger
Formelark
Lab
Forelesningsplan
Eksamensopg
Simuleringer
 
 
Arkiv
 

Til topp

 

INSTITUTT FOR FYSIKK 2017
FY1003 Elektrisitet og magnetisme
Faglærere:
Prof. Arne Mikkelsen (forelesninger)
Jonas Frafjord (laboratorium)

ØVINGER
Vår 2017
 

Minst 8 av øvingene må være levert i tide og godkjent, for å kunne gå opp til eksamen og eventuell kontinuasjonseksamen.
Studenter som tar opp emnet eller som har godkjent regnøvinger og/eller laboratorieøvinger tidligere år, trenger ikke å gjøre disse på nytt. De som har meldt seg opp i emnet tidlig september og har godkjent fra før, er plassert i gruppe 0 og markert godkjent. Er du i tvil om du har tidligere godkjent øvingsopplegg, ta kontakt med eksamenskontoret.

Noen av regneøvingene krever bruk av Python. Bakgrunnen for dette er at fysikkundervisningen skal gi trening i å analysere problemstillinger innen fysikk med IKT-baserte metoder. Faglærer har mottatt tilbakemeldiger om at ITGK ikke har presentert plotting i Python på en grundig måte. Derfor er i Øving 6 koden for plotting lagt ut sammen med selve oppgavetesten. Dere finner info og eksempler om Python her: NumFys, spesielt om plotting, samt mer avansert om elektriske felt og potensial.

   Hvilken gruppe tilhører jeg?       Sjekk antall godkjente øvinger.

Innleveringsfristene må overholdes. NB: Ta vare på godkjente regneøvinger i tilfelle behov for dokumentasjon. Ta kontakt med faglærer hvis du får et lengre ufrivillig avbrudd av studiene pga. sykdom el. annet.

Løsningsforslag vår 2017 er fjernet.

Øvingsplan:
[pdf+] viser pdf-fil med større font og breiere marger, egnet for smarttelefoner o.l.

Øving

Uke
nr

Veiledning
(ma)

Innlevering
(ti kl 14)

Løsnings-
forslag

  1: [pdf] [pdf+] Ladninger og Coulombs lov.

3

16.jan

17.jan

  1: [pdf]

  2: [pdf] [pdf+]
   Elektrisk felt, fluks, Gauss' lov.

4

23.jan

24.jan

  2: [pdf]

  3: [pdf] [pdf+]
   Ledere og elektrisk felt. Gauss' lov.

5

30.jan

31.jan

  3: [pdf]
opg3-matlab

  4: [pdf] [pdf+]
   Elektrisk potensial og Gauss' lov.

6

6.feb

7.feb

  4: [pdf]
opg3-python
opg3-matlab

  5: [pdf] [pdf+]
   Pot. energi, kondensatorer, kapasitans.

7

13.feb

14.feb

  5: [pdf]

  6: [pdf] [pdf+]   Dipol. Platekondensatorer.
     opg1-python      opg1-matlab

8

20.feb

21.feb

  6: [pdf]

  7: [pdf] [pdf+] Dielektrika.

9

27.feb

28.feb

  7: [pdf]

  8: [pdf] [pdf+]
   Likestrømskretser. Lorentzkrafta.

10

6.mar

7.mar

  8: [pdf]

  9: [pdf] [pdf+] Magnetfelt.

11

13.mar

14.mar

  9: [pdf]

10: [pdf] [pdf+]
   Magnetisk kraft på leder. Biot-Savarts lov.

12

20.mar

21.mar

10: [pdf]

11: [pdf] [pdf+]
   Amperes lov og spoler.

13

27.mar

28.mar

11: [pdf]

12: [pdf] [pdf+]
   Solenoide. Grensevilkår. Induksjon.

14

3.apr

4.apr

12: [pdf]

  Påske

15+16

 

 

 

13: [pdf] [pdf+] Induksjon. Forskyvningsstrøm. Vekselstrømskretser. + FV-oppgaver.

17

24.apr

25.apr

13: [pdf]


Ønsker du flere oppgaver utover øvingsoppgaver? Se HER for anbefalte oppgaver fra Young & Freedman, Lillestøl, Hunderi, Lien og mange andre steder.

Vi følger denne syklusen:
Oppgavetekst ut: På nettsider minst ei uke før veiledning.
Regning med veiledning (se også tabellen nedenfor):
      Mandag 12:15-14 i rom R73 (30), R93(30); BFY, MLREAL og andre.
      Mandag 14:15-16 i rom R60 (30), R90(36), R93(30); MTFYMA.
Innleveringsfrist: innen tirsdag kl. 14:00.
      Innlevering i øvingsbokser utenfor R4 merket FY1003 i sprekk merket ditt gruppenummer. Kan også levere til stud.ass på veiledningstimen.
      Dersom dere ønsker retting av innlevert øving (og ikke bare godkjenning/ikke godkjenning), bes om at dere skriver øverst på første innleveringsside: "Til retting".
Løsningsforslag ut: På nettsider ca. et døgn etter innleveringsfristen.
Utlevering besvarelse: I boksene utenfor R4 eller i øvingstimene. Husk å hente din rettede besvarelse som bevis på godkjent øving!

Gruppeinndeling og veiledningssted/tid:
Navnelister med gruppetilhørighet.       Sjekk antall godkjente øvinger.
Navnelister er nå oppdatert.
Dersom du ikke finner navnet ditt i lista så send melding til faglærer med navn, brukernavn og studieprogram, så blir du skrevet inn.
Studenter ikke fordelt (gruppe 0) har registrert godkjent nok øvinger fra tidligere.
OBS: Dersom oppsatt tidspunkt ikke skulle passe for deg (noen kan ha kollisjon på timeplanen), kan du møte til veiledning i ei anna gruppe til et anna tidspunkt. Men du må levere inn til den gruppa du er oppført i!

St.prog Etternavn Grp Rom (plasser) Tid Stud.ass.
epost=<br.navn>(at)stud.ntnu.no
BFY Aa-T 1 R93 (30) ma 12-14 Adrian Skasberg Aasen <adria> 2.BFY
BFY
LUR
Andre
U-Å
alle
alle
2
2
2
R73 (30) ma 12-14 Martin Mojahed <martimoj> 2.MTFYMA
MTFYMA A-Hal 3 R60 (30) ma 14-16 Edwin Nongba Traore <edwinnt> 3.MTFYMA
MTFYMA Ham-No  4 R90 (36) ma 14-16 Jørgen Nilsen Riseth <jorgennr> 2.MTFYMA
MTFYMA Nu-Å  5 R93 (30) ma 14-16 Øyvind Christiansen <oyvindch> 2.BFY

Redaktør: Instituttleder , Kontaktadresse: webmasterAphys.ntnu.no
Sist revidert: 18.09.2017